Students of Jiří Kléma

horizontal line inv

PhD theses:

2008/09 Filip Karel Quantitative Association Rule Mining

Diploma theses:

2020/21 Martin Indra Automatic Intron Detection in Metagenomes Using Neural Networks
2019/20 Evžen Šírek Robust cell subsets decomposition from tissue expression profiles for biomarker identification
2018/19 Denis Baručić Automatic intron detection in fungal genomes using machine learning
2018/19 Marek Hrvol Efficient similarity calculation for RNA secondary structures
2018/19 Anh Vu Le Secondary structure search in primary nucleic acid structures (Dean's Award)
2018/19 Marek Zvara Automatic intron detection in fungal genomes using probabilistic models
2015/16 Filip Mihalovič Distributed cloud-based approaches to the genomic data analysis
2014/15 Sebastian Skoupý Knowledge discovery in large temporal data
2014/15 Mukhiddin Yusupov Utilization of methylation data in phenotype molecular models
2013/14 Valentin Gologuzov miXGENE – a web tool for integrative analysis of genomic data
2012/13 Jan Zahálka mRNA and miRNA Data Integration for Accurate Molecular Classification
2011/12 Michael Anděl Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese
2010/11 Hynek Urban Bayesian Haplotype Frequency Prediction (Dean's Award)
2010/11 Petr Janský Predikce obsazenosti flexibilních pracovních zón
2009/10 Přemysl Vítovec Gene Interaction Extraction from Biomedical Texts
2007/08 Miloš Krejník Předzpracování a klasifikace genomických dat
2005/06 David Kaisner Dolování biomedicínských dat
2005/06 Tomáš Holas Vyhledávání přibližných závislostí v relačních datech
2005/06 Petr Buryan Predikce časových řad - statistické metody a strojové učení (RWE Transgas Award)
2004/05 Martin Vejmelka Problém predikce epileptických záchvatů z EEG záznamů (Dean's Award)
2004/05 Filip Karel Ordinální asociační pravidla (Dean's Award)
2003/04 Václav Bláha Metody strojového učení ve zpracování lékařských dat
2002/03 Marcel Kičmer Dobývání znalostí z lékařských dat
2002/03 Roman Bošek Využití metod strojového učení v prediktivních úlohách

Bachelor theses:

2020/21 Karina Balagazova Adjustment for the confounding factor influence in the RNASeq data classification
2017/18 Petr Kubelka Semantic Biclustering Optimization
2016/17 Tomas Kala Event detection from text data (Dean's Award)
2014/15 Filip Masri Feature network regularized SVM omics classifier
2014/15 Vladimír Kunc Increasing weak classifier diversity in ensemble models by feature graphs (Dean's Award)
2012/13 Filip Mihalovič Analysis and sequential mining of logistic data
2009/10 Libor Bukata Deskripce a klasifikace vícerozměrných časových řad
2009/10 Jakub Bureš Moduly v metabolických a signálních drahách
2009/10 Jan Motl Znalostní molekulární klasifikátory
2008/09 Hynek Urban Knowledge-Oriented Genomic Probeset Consolidation
2008/09 Tomáš Sixta Knowledge-Oriented Gene Expression Data Processing
2007/08 Tomáš Bílek Predikce časové řady inteligentním adaptivním systémem
2006/07 Michal Trna Klasifikace s apriorní znalostí

Return to my homepage

horizontal line

The last change: